Drodzy Ofiarodawcy

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty, którymi wsparliście Państwo naszą Fundację z przeznaczeniem na zakup mąki dla najbiedniejszych rodzin w Armenii. Za wszystkie zebrane pieniądze kupiliśmy nie tylko mąkę ale inne produkty spożywcze. Udało nam się zebrać 2040 PLN i wkrótce przedstawimy rozlicznie. Najmilszym podziękowaniem był uśmiech dzieci, dla takiego uśmiechu warto było się pomęczyć aby dostarczyć zakupy. 

Postanowiliśmy, że nie będzie to jednorazowa akcja na wspomożenie najbiedniejszych rodzin w Armenii. Już zaczęliśmy zbiórkę na kolejną akcję "Góra mąki II", którą planujemy zrealizować w kwietniu 2020 roku.

Oprócz tego można wspierać Fundację systematyczną wpłatą -  liczy się każda złotówka - z dopiskiem rodziny Armenii.

Poniżej rozliczenie Państwa wpłat (niebawem dołączymy rachunki za wszystkie zakupy:

 

ROZLICZENIE akcji "Góra mąki"
Suma wpłat w PLN          2 040,00 zł
Kurs ZŁ na Dram   0,0087622  
Wpłaty          232 818,24 ֏
Wydatki   -215 247,31 ֏
10% wyd. admin.   -23 281,82 ֏
POZOSTAŁO   -5 710,89 ֏
na dzień   14.10.2019

Lista wpłat:

WPŁATY
Przyjaciel Suma PLN Suma z Dram
Aleksandra J.        150,00 zł        17 118,99 ֏
25.06.2019          50,00 zł          5 706,33 ֏
Armenia          50,00 zł          5 706,33 ֏
     
14.08.2019          50,00 zł          5 706,33 ֏
Armenia          50,00 zł          5 706,33 ֏
     
20.09.2019          50,00 zł          5 706,33 ֏
Armenia          50,00 zł          5 706,33 ֏
     
Beata Jadwiga S.        100,00 zł        11 412,66 ֏
16.09.2019        100,00 zł        11 412,66 ֏
Armenia        100,00 zł        11 412,66 ֏
     
Dawid M.        200,00 zł        22 825,32 ֏
19.09.2019        200,00 zł        22 825,32 ֏
Armenia        200,00 zł        22 825,32 ֏
     
Halina S.        500,00 zł        57 063,29 ֏
13.09.2019        500,00 zł        57 063,29 ֏
Armenia        500,00 zł        57 063,29 ֏
     
Iwona M.          30,00 zł          3 423,80 ֏
18.09.2019          30,00 zł          3 423,80 ֏
Armenia          30,00 zł          3 423,80 ֏
     
Izabela N.          20,00 zł          2 282,53 ֏
05.09.2019          20,00 zł          2 282,53 ֏
Armenia          20,00 zł          2 282,53 ֏
     
Katarzyna K.          20,00 zł          2 282,53 ֏
19.09.2019          20,00 zł          2 282,53 ֏
Armenia          20,00 zł          2 282,53 ֏
     
Leokadia Celina M.          50,00 zł          5 706,33 ֏
23.09.2019          50,00 zł          5 706,33 ֏
Armenia          50,00 zł          5 706,33 ֏
     
Magdalena Ś.        750,00 zł        85 594,94 ֏
03.06.2019        150,00 zł        17 118,99 ֏
Armenia        150,00 zł        17 118,99 ֏
     
03.07.2019        150,00 zł        17 118,99 ֏
Armenia        150,00 zł        17 118,99 ֏
     
05.08.2019        150,00 zł        17 118,99 ֏
Armenia        150,00 zł        17 118,99 ֏
     
03.09.2019        150,00 zł        17 118,99 ֏
Armenia        150,00 zł        17 118,99 ֏
     
03.10.2019        150,00 zł        17 118,99 ֏
Armenia        150,00 zł        17 118,99 ֏
     
Sławomir K.        200,00 zł        22 825,32 ֏
15.07.2019        200,00 zł        22 825,32 ֏
Armenia        200,00 zł        22 825,32 ֏
     
Sylwia Weronika L.          20,00 zł          2 282,53 ֏
20.09.2019          20,00 zł          2 282,53 ֏
Armenia          20,00 zł          2 282,53 ֏
     
Suma końcowa 2 040,00 zł 232 818,24 ֏