DATA URODZENIA: 31.03.2004 r.

RODZINA: Ojciec: Merabi Chumburidze

                  Matka: Natia Chumburidze

                  Siostry: Mariam 5 lat, Ana 6 lat, Brat: Vitali 11 lat.

Megi urodziła się w 2004 roku w miejscowości Lagodekhi jako jedna z czwórki rodzeństwa. Niepełnosprawność umysłowa rodziców sprawiła, że matka nie była w stanie zapewnić dobrej opieki dzieciom. Megi nie uczęszczała do szkoły. W domu też się nie uczyła. Brak opieki sprawił, że Megi nie posiada nawet podstawowych szczepień.

Gdy dziewczynka wraz z bratem Vitalim trafiła w 2004 roku do Domu Dziecka Rodzinnego Typu prowadzonego przez Abkhazeti nie umiała mówić, ubrać się czy samodzielnie jeść. Obecnie mówi, czyta i umie liczyć, choć nadal potrzebuje dodatkowego wsparcia i korepetycji.

Dziś Megi ma 15 lat. Emocjonalnie jest opóźniona. Pilnie potrzebna jest konsultacja z lekarzem specjalistą. W celu ustalenia dalszego leczenia.

AKTUALNE INFORMACJE

...

FOTOGRAFIE

...

 

DATA URODZENIA: 01.02.2009 r.

RODZINA: Ojciec:   Joba Bichashvili 

                  Matka:   Nino Zumbadze

                  Siostra:  Kathia 6 lata, Bracia: Gabrieli 4.5 roku, Nugzar 13 lat, Archil 16 lat.

Ilia urodził się w miejscowości Lagodekhi. Do Domu Dziecka prowadzonego przez Abkhazeti trafił wraz z bratem Nugzarem wiosną 2015 r. z powodu skrajnej biedy, w jakiej żyje jego rodzina. Chłopiec mieszkał w tragicznych warunkach, w domu brakowało podłogi, mebli i bieżącej wody. Nie starczało pieniędzy na jedzenie. Jego stan zdrowia był bardzo zły, miał wysypkę na całym ciele i twarzy, zapalenie ucha, nie był także nigdy wcześniej szczepiony. Rodzice zaniedbali także jego wychowanie, nie potrafił wykonać najprostszych czynności takich jak mycie zębów czy samodzielne jedzenie.

Ilia ma obecnie 10 lat i ogromne problemy z mówieniem i wyrażaniem emocji. Wychowawcy starają się nadrobić ogromne braki w wychowaniu i rozwoju, jednak niezbędna jest pomoc specjalisty. Taką pomoc Ilia może uzyskać jedynie w Tbilisi. Obecnie stan chłopca poprawia się. Brakuje jednak dla niego ubrań i zabawek potrzebnych do jego rozwoju. Chłopiec od września 2015 r. chodzi do szkoły do pierwszej klasy. Potrzebna mu jeszcze będzie prywatna nauka w czasie wakacji.

  

AKTUALNE INFORMACJE

...

FOTOGRAFIE

...

 

DATA URODZENIA: 24.06.2006 r.

RODZINA: Ojciec: Joba Bichashvili

                  Matka: Nino Zumbadze

                  Siostry:  Mariam 5 lat, Ana 6 lat, Brat: Vitali 11 lat.

Nugzar urodził się w miejscowości Lagodekhi. Do Domu Dziecka prowadzonego przez Abkhazeti trafił wraz z bratem Ilią wiosną 2015 r. z powodu skrajnej biedy, w jakiej żyje jego rodzina. Chłopiec mieszkał w tragicznych warunkach, w domu brakowało podłogi, mebli i bieżącej wody. Nie starczało pieniędzy na jedzenie i podstawowe potrzeby. Rodzice zaniedbali jego wychowanie i edukację.

Nuzgar jest w 4 klasie i nie posiada prawie żadnych umiejętności. Nie jest w stanie wybrać odpowiedniego ubrania na letnie czy zimowe dni. Ma problemy z wysławianiem się, pisaniem i uczeniem. Chłopiec potrzebuje specjalnych materiałów do edukacji i konsultacji z lekarzami specjalistami. Chłopiec nie ma ubrań ani zabawek potrzebnych do jego dalszego rozwoju.

Jego największym marzeniem jest duży samochód zabawka i ładny dom.

AKTUALNE  INFORMACJE

...

FOTOGRAFIE

...

 

DATA URODZENIA: 09.09.2005 r.

RODZINA: Ojciec: Merabi Chumburidze 

                  Matka: Natia Chumburidze

                  Siostry: Mariam 5 lat, Megi 12 lat, Ana 6 lat

 Vitali urodził się w 2005 roku w miejscowości Lagodekhi jako jeden z czwórki rodzeństwa. Niepełnosprawność umysłowa rodziców sprawiła, że matka nie była w stanie zapewnić dobrej opieki dzieciom. Vitali nie uczęszczał do szkoły. W domu też się nie uczył. Brak opieki sprawił, że Vitali nie posiada nawet podstawowych szczepień.

Gdy chłopiec wraz z siostrą Megi trafił w 2004 roku do Domu Dziecka Rodzinnego Typu prowadzonego przez Abkhazeti, nie umiał mówić, ubrać się czy samodzielnie jeść. Obecnie mówi, czyta i umie liczyć, choć nadal potrzebuje dodatkowego wsparcia i korepetycji.

Czego najbardziej potrzebuje Vitali? Przede wszystkim ubrań oraz zabawek edukacyjnych, które pomogą mu się rozwijać.

 

AKTUALNE INFORMACJE

...

FOROGRAFIE

...

 

DATA URODZENIA: 09.09.2005 r.

RODZINA: Ojciec: Merabi Chumburidze 

                  Matka: Natia Chumburidze

                  Siostry: Mariam 5 lat, Megi 12 lat, Ana 6 lat

Tsisino urodziła się w 2000 roku w Lagodekhi. Jej matka jest umysłowo chora, a ojciec uzależniony od alkoholu. Starszy brat Tsitsino, Giorgi, ma również problemy natury psychologicznej, więc opieka socjalna podjęła decyzje o zabraniu dziewczynki z domu rodzinnego. Do Domu Dziecka Rodzinnego Typu prowadzonego przez Abkhazeti dziewczyna trafiła w 2014 roku.

Tsistsino ma poważne problemy i zaburzenia psychologiczne. Skończyła szkołę podstawową, jednak ze względu na swój stan psychiczny nie może rozpocząć kolejnego etapu edukacji.

Thea, opiekun dzieci, stara się znaleźć firmę czy organizację, gdzie dziewczynka będzie mogła uczyć się zawodu lub odbyć staż. Jednak do tej pory nikt nie zgodził się na przyjęcie Tsitsino. Obecnie dziewczyna pozostaje w domu.

AKTUALNE INFORMACJE

...

FOTOGRAFIE

...

 

DATA URODZENIA: 27.03.2004 r.

RODZINA: Ojciec: Madina Aliev  

                  Matka: Saxid Aliev

                  Siostra: Asinia 15 lat, 

 Asim urodził się w 2004 roku w miejscowości Sagaredżo w rejonie Kachetii. Rodzice chłopca mają gospodarstwo i zajmują się wypasem owiec. Rodzina żyje w bardzo trudnych warunkach i biedzie, więc trudno było zadbać o higienę dzieci. Ze względu na zajęcie rodziców, dzieci nie były posyłane do szkoły.

Kiedy Asim trafił do Domu Dziecka Rodzinnego Typu w Baisubani, prowadzonego przez Abkhazeti nie mówił po gruzińsku, w domu posługiwano się językiem rosyjskim. Dziś chłopiec mówi i pisze po gruzińsku bardzo dobrze. Ma dobre wyniki w nauce i ogólnie radzi sobie dobrze w szkole. W 2014 roku miał problemy ze wzrokiem i był operowany. Dziś potrzebuje stałej opieki lekarza okulisty.

Asim, aby dobrze się rozwijać, musi był włączony w zajęcia sportowe. Jego wielkim marzeniem jest posiadanie dużej zabawki-samochodu.

AKTUALNE INFORMACJE

...

FOTOGRAFIE

...

 

Back to top