CZERWONA TABLICA (wydatki)

Oto lista wszystkich wydatków na dzieci z Domu Dziecka Baisubani z podziałem na poszczególne dziecko oraz wydatki ogólne na dom. Wydatki ogólne dzielimy w rozliczeniu (niebieska tablica) równo na każde dziecko. 

 

DOM Baisubani
WYDATKI
Rozchód Suma
Asim A. 243,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00
korepetycje z matematyki 38,
korepetycje z matematyki 3
korepetycje z amtematyki 19,00 
zakup ubrań 72,00 GEL
Tsisino B. 292,89 GEL
zabawki edukacyjne 29,90 GEL
zakup ubrań 15,00 GEL
zakup ubrań 180,00 GEL
zakup suszarki 67,99 GEL
Ilia B. 232,45 GE
materiały edukacyjne 39,45 GEL
zakup butów 20,00 G
zakup ubrań 53,00 GEL
pościel na łóżko 120,00 GEL
Irakli M. 165,00 GE
zakup ubrań 30,00 
zakup ubrań 15,00
zakup ubrań 120,00 GEL
Megi C.
490,00 GEL
korepetycje z matematyki i j. gruzińskiego 38,00 GEL
zakup ubrań 135,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 19,00 GEL
zakup ubrań 44,00 GEL
transport na konsultacje 50,00 GEL
transport na konsultacje 50,00 GEL
konsultacje medyczne 40,00 GEL
Murman J. 230,00 GEL
zakup ubrań 75,00 GEL
zakup ubrań 55,00 GEL
opłata za staż 100,00 GEL
Nazi S. 386,26 GEL
transport do Tbilisi 50,00 GEL
zakup ubrań 60,00 GEL
konsultacje u lekarza okulisty 65,00 GEL
transport na konsultację do lekarza 25,00 GEL
transport na operację 50,00 GEL
zakup lekarstw 18,76 GEL
transport na konsultacje po operacji 50,00 GEL
transport do kliniki okulistycznej 50,00 GEL
zakup lekarstw 17,50 GEL
Nugzar B. 274,35 GEL
korepetycje z matematyki i języka gruzińskiego 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 19,00 GEL
zakup podręczników 48,35 GEL
zakup butów 20,00 GEL
zakup ubrań 35,00 GEL
Vitali C. 464,80 GEL
korepetycje z matematyki i języka gruzińskiego 38,00 GEL
transport do Tbilisi 50,00 GEL
konsultacje psychologiczne 140,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 38,00 GEL
korepetycje z matematyki 19,00 GEL
zakup zabawek edukacyjnych 69,80 GEL
zakup ubrań 34,00 GEL
OGÓLNE 1 107,98 GEL
konsultacje w/s rehabilitacji 9,00 GEL
zakup materiałów do rehabilitacji 241,00 GEL
zakup materiałów do rehabilitacji 56,00 GEL
zakup garnków, maszynki do mielenia 414,98 GEL
remont DD, zakup tapety 378,00 GEL
zakup kleju do tapet 9,00 GEL
Suma końcowa

3 886,73 GEL

 A oto WPŁATY (ZIELONA TABLICA).

 

 

 

 

Back to top