Panie Jezu Chryste, proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad dzieckiem … , którego zostałem przyjacielem i nad wszystkimi dziećmi potrzebującymi troski i miłości. Spraw, aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij moją pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.