ZARZĄD Fundacji:

  • FUNDATOR i PREZES Fundacji - ks. Krzysztof Kowal

RADA Fundacji:

  • PRZEWODNICZĄCY RADY Fundacji - Mariusz Rodak
  • CZŁONEK RADY Fundacji - Wojciech Mazurek
  • CZŁONEK RADY Fundacji - Tomasz Polkowski

WSPÓŁPRACOWNICY:

  • koordynator "Przyjaźni na odległość" - Aleksandra Milke
  • menager transparentności - Grażyna Kadow
  • pomoc prawno-administracyjna - Marcin Górski
  • administrator strony internetowej - Krzysztof Granda
  • (tu możesz znajdować się także TY) ...